מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"א 2020-21

מח"ר טל - תבונה - מרכז חרדי לבנות תבונה היא תכנית שנוסדה לפני כעשור ומיועדת לבוגרות סמינרים ובתי הספר התיכוניים של "בית יעקב" ומוסדות חינוך חרדיים, המעוניינות בהמשך דרך החינוך והשקפת העולם החרדית יחד עם לימודים גבוהים לרכישת תואר אקדמי. לתבונה מתקבלות גם הנדסאיות או רואות חשבון בוגרות סמינרים להשלמת לימודים לתואר ראשון. בראש "תבונה" עומדת הרבנית מרים וינברג שמלווה עד היום מאות בוגרות שהקימו בתים של תורה והשתלבו היטב בתעשיות הטכנולוגיה, במקצועות ניהול ושיווק ובמשרדי רואי חשבון מובילים. מטרותינו: לדרך חיים של תורה ומצוות ולהקמת בית של תורה. לחנך את התלמידות  במקצועות אקדמיים עתירי ידע וטכנולוגיה. להכשיר תלמידות  עד כמה שניתן, בסביבות עבודה מתאימה. לשלב את הבוגרות,  לנו בתבונה יש חזון להקנות לך מקצוע אקדמי המכשיר אותך להשתלב היטב בטכנולוגיה העילית, בחברות, במשרדים, בבנקים ובמפעלים, בתפקידים בכירים, תוך כדי עיצוב דמותך כבעלת השקפה חרדית, חדורה ביראת שמים. כמו כן להקנות לך ידע במקצועות היהדות, תוך שימת דגש על נושאים בעלי השלכות בחיי המעשה של אישה ובת יהודייה, וחינוך להתנהגות על פי אמות-מידה מוסריות וערכיות. השמת הבוגרות "הכניסה של אוכלוסייה חרדית ללימודים אקדמיים ואחר כך גם למעגל התעסוקה היא תפנית היסטורית, שלה השלכות חברתיות וכלכליות מרחיקות לכת בציבור החרדי ובחברה בישראל" (הציטוט לקוח ממסמך של המועצה להשכלה גבוהה מתאריך כ"ד בתמוז )1999 ביולי 8 תשנ"ט מהבוגרות שלנו השתלבו בהצלחה רבה בעבודה במקצועות 90% למעלה מ אותם למדו. לבוגרות שלנו מוניטין בקרב המעסיקים בזכות אישיותן המעוצבת ורמתן המקצועית הגבוהה וכיום הן מועסקות בחברות ובמשרדים מובילים. בין החברות בהן השתלבו בוגרות החוג למחשבים: מטריקס, אינטל, סינטק- מדי'ה משרדי ממשלה ועוד. בוגרות ראיית-חשבון מצאו פרנסתן במקומות עבודה מכובדים ביניהם: משרדי רו"ח ברזילי, סומך חייקין, זיו הפאט ועוד. תנאי קבלה לימודים אקדמיים תבונה מתקבלות תלמידות מצטיינות בוגרות בתי הספר לתכנית התיכונייםשל "בית יעקב" המעוניינות בהמשך הדרך החינוכית והשקפת העולם החרדית ו/או החסידית. כל התלמידות עוברות ראיון אישי לבדיקת התאמתן למסגרת החינוכית תורנית של תוכנית קודש "תבונה". כמו כן, על כל תלמידה לעמוד בסיפי הקבלה הנדרשים לחוג הלימוד בו היא מעוניינת. את סיפי הקבלה התלמידה משלימה במסגרת קורסי מכינה, לפני תחילת הלימודים האקדמיים. B.Sc. כל מועמדת לתואר לחוג הנדסת תוכנה או לחוג מדעי המחשב - חייבות לעמוד בכל דרישות הקבלה. מועמדת בוגרת תיכון "בית יעקב" ללא זכאות לתעודת בגרות, תשתלב במכינה קצרה וייחודית של לימודים להשלמת תנאי הקבלה במתמטיקה ובאנגלית ובקורסים אקדמיים שונים. בסוף המכינה תיבדק עמידתה בתנאי הקבלה הנדרשים ככל מועמד במרכז האקדמי לב, ויוחלט על המשך לימודיה. B.Sc ללימודי תואר ראשון המועמדת למסלול הייחודי תתקבל במעמד סטאטוס "על תנאי". ומעלה במבחן הפסיכומטרי או מבחן תיל 600 להנדסת תוכנה נדרש ציון ומעלה. 550 ולמדעי המחשב – חוג חשבונאות ומערכות מידע או מנהל עסקים: כל הפקולטה לניהול הד מח"ר טל - תבונה - השלוחה החרדית לבנות מסגרת לבנות ונשים חרדיות ללימודי קודש בשילוב לימודים אקדמיים חשבונאות ומערכות מידע, מנהל עסקים B.A. | הנדסת תוכנה, מדעי המחשב B . Sc . תואר ראשון: הרבנית מרים וינברג ראש התכנית:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=