מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"א 2020-21

קמפוס לב , גבעת מרדכי 21 רח' הוועד הלאומי 9116001 : ירושלים , מיקוד 16031 . ת.ד 02-6751203 או * 3239 טלפון: 02-6751068 פקס: harshama@jct.ac.il דוא"ל: 15:00 – 09:30 ' ימים א'- ה קבלת קהל: מומלץ לתאם מראש מכינה לאקדמיה קמפוס טל | קמפוס לב * 3239 טלפון: 02-6751198 או 02-6751260 : לב קמפוס 02-6547233 : טל קמפוס mechina@jct.ac.il דוא"ל: ימים א'- ה' בתיאום מראש קבלת קהל: קמפוס טל גבעת שאול, 7 רח' בית הדפוס 9548370 : ירושלים, מיקוד 02-6547208 * או 3239 טלפון: 02-6547225 פקס: harshama-tal@jct.ac.il דוא"ל: 14:00 – 09:30 ' ימים א'- ה קבלת קהל: מומלץ לתאם מראש מידע וייעוץ, רישום וקבלת סטודנטים שירות ייעוץ אישי ללא תשלום

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=