מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"א 2020-21

8 של המרכז ספינת הדגל החוג לפיסיקה/הנדסת אלקטרו-אופטיקה הינו האקדמי לב. בשנים האחרונות, ישנה התפתחות טכנולוגית מואצת בעולם וביקוש גובר לבוגרים בתחומי הפיסיקה השימושית בכלל ובתחום הנדסת האלקטרו-אופטיקה בפרט. הבוגרים נדרשים להיות בעלי רקע טכנולוגי ומדעי מעמיק שיאפשר להם להתמודד עם מחקר ופיתוח חדשניים בעולם הטכנולוגי המשתנה ולעסוק בפרויקטים מתקדמים בתעשיית ההיי-טק. יישומי הנדסת אלקטרו-אופטיקה נמצאים בכל שטחי החיים - הן האזרחיים והן הצבאיים. יישומים אלו מוצאים ביטוי בתעשיית התקשורת, החלל, הרפואה, האנרגיה, תרבות הפנאי ועוד. להכשיר מהנדסים מצטיינים ואנשי מחקר מטרת הלימודים בחוג היא ופיתוח בעלי ידע רחב שישתלבו בהצלחה בתעשייה כאשר המעוניינים יוכלו להמשיך את לימודיהם לקראת תארים מתקדמים במרכז האקדמי לב ובאוניברסיטאות השונות. במסגרת הלימודים בחוג לפיסיקה/הנדסת אלקטרו-אופטיקה, רוכש הסטודנט במשך ארבע שנות לימודיו ידע עיוני ומעשי במקצועות היסוד בפיסיקה קלאסית ומודרנית, אופטיקה, מתמטיקה, מחשבים ואלקטרוניקה. החוג מיוחד באופיו ומאפשר פיתוח שתי תכונות חשובות . בנוסף, רוכשים הסטודנטים השכלה אינטגרציה ואינטואיציה למהנדס: נוספת והעמקה בקורסים ייחודיים באחד משני האשכולות: אופטרוניקה  מחשבים  במהלך הלימודים האקדמיים, נדרש מכל סטודנט בחוג לשמור על ממוצע ומעלה ע"מ שיוכל לעבור לשנה מתקדמת. בסמסטר 75 אקדמי שנתי של ב' של השנה השלישית ובמהלך השנה הרביעית מבצע הסטודנט פרויקט גמר, המקנה לו מיומנות מעשית במחקר ופיתוח. תוך כדי ביצוע הפרויקט לומד הסטודנט מקרוב את ההיבטים השונים של הקורסים אותם למד, והוא מתמודד עם מגוון האתגרים שעשוי לפגוש כל מהנדס בעבודתו השוטפת. עורך מחקר בתחומים שונים בפיסיקה שימושית, הסגל האקדמי בחוג כגון: מיקרו-אופטיקה, מכשור רפואי, עיבוד מידע אופטי ורפואי, תקשורת אופטית, גבישים פוטוניים ותאי שמש, לייזרים, ננו-טכנולוגיה, אופטיקת חלל וחישה מרחוק. כמו כן, מייעץ סגל המחלקה לתעשייה העילית בתחומים שונים וכן מקיים מחקרים משותפים עם מוסדות אקדמיים יוקרתיים בחו"ל . UCSD ו - MIT , UNIVE כגון ולרישום בפנקס המהנדסים. )B.Sc.( בוגרי החוג זכאים לתואר ראשון הלימודים האקדמיים בחוג מאפשרים לבוגרים להמשיך את לימודיהם לתואר שני ושלישי באוניברסיטאות השונות וכן יוכלו להשתלב בלימודי התואר השני הקיימים במרכז האקדמי לב. מידע מפורט על תכנית הלימודים ודרישות הקבלה מופיעים בחוברת זו בפרק המתייחס לתואר השני. ניתן ליצור קשר עם מזכירות החוג: physics@jct.ac.il : דוא"ל | 02-6751045 : פקס | 02-6751131 : טלפון תכנית הלימודים התכנית בחוג לפיסיקה/הנדסת אלקטרו-אופטיקה בנויה מקורסי ליבה בהם חייבים כל תלמידי החוג. במהלך סמסטר ב' בשנה א', הסטודנט יבחר את אשכול הקורסים. פתיחת כל אשכול קורסים מותנית במספר מינימאלי של סטודנטים. קורסי הליבה המשותפים לשני האשכולות: מתמטיקה ומחשבים 2 ,1 חשבון אינפיניטסימאלי  אלגברה ליניארית א' וב'  משוואות דיפרנציאליות חלקיות  מבוא למדעי המחשב  הסתברות וסטטיסטיקה למהנדסים  תיאוריית פורייה באופטיקה  Python פייתון  עיבוד תמונות ממוחשב  מבוא ללמידת מכונה  החוג לפיסיקה/הנדסת אלקטרו-אופטיקה קמפוס לב הבוגר זכאי להירשם בפנקס המהנדסים והאדריכלים | B.Sc. בוגר במדעים התואר: פרופ' יואל אריאלי ראש החוג:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=