מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ב 2021-22

71 מלגות והלוואות ומענק למצטיינים מערך מלגות, הלוואות והסדרי מימון לסטודנטים לסיוע ע"י מגוון אפשרויות והתאמת מלגות פנימיות ומלגות מגורמים חיצוניים ע"פ נתונים אישיים המרכז האקדמי לב מעניק מלגות והלוואות במטרה לסייע לסטודנטים הזכאים לעמוד בנטל הכספי של מימון הלימודים ולאפשר התמסרות ללימודים התורניים והאקדמים. תכנית המלגות נועדה: לעודד הצטיינות והתמדה בלימודי הקודש ובלימודים האקדמיים  לסייע לסטודנטים מבחינה כלכלית  מערך המלגות מתעדכן בכל שנה, על כן כל המידע המופיע בפרק זה הינו בהתאם למלגות שצפויות להינתן בשנת תשפ"א בלבד. המרכז האקדמי לב שומר לעצמו את הזכות לשנות פרטים בנושא המלגות. בתחילת שנת הלימודים מופיע בלב-נט קישור לעלון מידע עם פירוט התנאים לזכאות, אופן הרישום ולוח זמנים לקבלת המלגה. בנוסף למערך המלגות הפנימי, המרכז האקדמי לב מסייע לסטודנטים לקבל מלגות מקרנות חיצוניות, על כן יתכן שסטודנט אשר יקבל מלגה מגורם מוסדי חיצוני כלשהו, תוקטן מלגתו הפנימית בהתאם לתקנון מלגות. מלגות לתלמידי בית מדרש - בקמפוס לב מלגות קודש, מלגת לימודים ו/או מלגות קיום. המלגה מיועדת לסטודנט המוגדר כ"מבוגר" או "נשוי". המלגה הינה בסכום משמעותי המשמש למימון חלק משכר הלימוד. מלגות הצטיינות ומלגות ייחודיות הצטיינות שנה א' 115 סטודנט חדש בשנה א', עם נתוני קבלה מצטיינים של ממוצע בגרות ומעלה, יזכה למלגת הצטיינות במהלך השנה הראשונה ללימודיו בגובה של , 700 ומעלה או פסיכומטרי 112 כשכר לימוד שנתי. סטודנט עם ממוצע בגרות יקבל כחצי שכר לימוד שנתי. 720 הצטיינות פסיכומטרי סטודנטים בוגרי צבא/שרות לאומי/ישיבות הסדר/עתודאים (למעט החוג ומעלה יזכו למלגה בגובה של שכר לימוד 720 לסיעוד) בעלי ציון פסיכומטרי .) 85+ שנתי למשך כל שנות התואר (בשמירה על ממוצע אקדמי עידוד בחוג לביואינפורמטיקה - קמפוס טל 640 ומעלה בתעודת הבגרות או עם ציון 108 לסטודנטיות עם ממוצע ומעלה על- 85 ומעלה במבחן הפסיכומטרי. בשנים ג'-ד' יש צורך בממוצע מנת לקבל זכאות למלגה. מלגות כלכליות מלגה זו ניתנת על פי מצב סוציואקונומי של הסטודנט, אשר לדעת המרכז האקדמי לב זקוק לעזרה כלכלית נוספת. מלגה זו חציה הלוואה וחציה מענק. מלגות לתואר שני סטודנטים לתואר שני בחוגים מסוימים זכאים למלגת לימודים. סטודנטים במסלול לתזה זכאים גם למלגת קיום. (בהתאם לנהלי המלגות שנקבעים מידי שנה). כל המידע על המלגות מופיע בעלון מידע באופן מורחב ומפורט: jct.ac.il/Scholarships

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=