מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ב 2021-22

68 לימודים אקדמיים לתלמידי תיכון מצטיינים לתלמידי תיכון מצטיינים קיימת אפשרות ללמוד מספר קורסים אקדמיים במעמד מיוחד, במקביל ללימודים בבית הספר התיכון. לאחר קבלת תעודת הבגרות יוכל התלמיד להמשיך כסטודנט מן המניין, לאחר שיעמוד בדרישות הקבלה הרגילות. הלימודים בקורסים אלה יקנו לתלמידים נקודות זכות ויקלו על עומס הלימודים בשנה א'. אופן הרישום תלמידים המעוניינים להירשם לקורסים במעמד מיוחד יפנו למדור מידע .1 ורישום תלמידים. על התלמיד המצטיין להצטייד ב: • מכתב המלצה ממנהל בית ספר התיכון בו הוא לומד • צילום תעודת מחצית אחרונה של התיכון בו הוא לומד • אישור מס' יח"ל בכל מקצועות הבגרות • ציוני מבחני בגרות בהם נבחן המשך הלימודיםשל התלמיד תאושר בהתאם להישגיו בלימודים האקדמיים ומעלה) וכן המשך מעמד הצטיינות בלימודים התיכוניים. 80 (ממוצע תלמיד כיתה ט' שלומד בתכנית ייחודית בחוג למדעי המחשב במסגרת . 2 שיתוף פעולה של בית ספר התיכון שבו הוא לומד עם המרכז האקדמי לב, אשר מעוניין לעבור לחוג אקדמי אחר, חייב להגיש בקשה למעבר חוג לפי הכללים המוגדרים בתקנון הלימודים של המרכז האקדמי לב. על התלמיד למלא טופס רלוונטי באתר לב-נט ולהחתים את ראש החוג המבוקש ולהגישו למשרד רישום וקבלת סטודנטים. את הטופס ניתן . ניתן לבצע את המעבר רק בסוף שנה אקדמית למצוא באתר לב-נט. ראש החוג הרלבנטי יחליט כמה ואלו קורסים התלמיד יוכל ללמוד כל • סמסטר. המשך הלימודים בכל שנה יהיה תלוי בהצלחת התלמיד בשנה הקודמת. • יידרש ממוצע גבוה וכן המשך מעמד הצטיינות בתיכון. במידה והתלמיד יבחר להמשיך בלימודים האקדמיים לאחר סיום לימודי • התיכון הוא יצטרך לעמוד בתנאי הקבלה הרגילים של המרכז האקדמי לב ויתקבל כסטודנט מן המניין. . 02-6547208 : בקמפוס טל בטלפון | 02-6751203 בקמפוס לב בטלפון: לימודים אקדמיים לתלמידי תיכון מצטיינים יוכל בהנדסה ומדעים, B.Sc. סטודנט בשנה האחרונה לתואר ראשון להשתלב בתכנית לימודים אקדמית לתעודת הוראה במתמטיקה, , לרכוש מיומנויות הוראה מדעי המחשב ו/או מדעי הטבע במכללת הרצוג מתקדמות בתחומי המדעים והמתמטיקה ולהצטייד בתעודת הוראה כחלק מהכשרתו לעולם ההיי טק ולעולם לעולם העבודה המשתנה שדורש גם גיוון תעסוקתי. תחום ההוראה מעניק יכולות חשובות של ניהול והנעת בני אדם, כמו גם פסיכולוגיה וסיוע מיטבי לבני האדם. שילוב בין יכולות אלו הוא משמעותי לסטודנט הנקלט בחברות ההיי-טק כאשר יעבוד בצוותים והן כאשר יתמנה לדרגות ניהול ויצטרך להתנהל בצורה מיטבית מול הצוות. התכנית מוצעת לבוגרי ובוגרות המרכז האקדמי לב ולסטודנטים , כמסלול מקביל B.Sc. ולסטודנטיות בשנה האחרונה ללימודי תואר בשעות ובימים גמישים, תוך הכרה רחבה בלימודי הדיסציפלינה המדעית של התואר הראשון. המעוניינים יתמקצעו במיומנות ההוראה והחינוך וישתלבו בהכשרה מעשית ופדגוגית, מתוך ההבנה שמהנדסים ואנשי היי טק הינם נכס למערכת החינוך כמו גם לתעשיית ההיי טק בישראל. לימודי תעודת הוראה בנוסף לתואר ראשון בשיתוף עם מכללת הרצוג

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=