מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ב 2021-22

65 בתכנית לדוברי אנגלית מתקיימים לימודים לתואר ראשון במדעי המחשב . פתיחת כל מסלול וקיום הלימודים B.A. ותואר ראשון במנהל עסקים B.Sc . מותנה במספר מינימאלי של סטודנטים בכיתה. לסטודנטים ניתן סיוע אדמיניסטרטיבי אישי בכל נושא מנהלי כגון: הרשמה לתכנית, הכנת מערכת לימודים תשלומים ועוד. קהל היעד של התכנית לדוברי אנגלית מורכב ממגוון סטודנטים: בוגרי תיכון ממדינות דוברות אנגלית .1 בוגרי תיכון אחרים שרמת האנגלית שלהם הינה מתקדמים ב' בהתאם . 2 למבחן סיווג רמה. תלמידים המעוניינים ללמוד במוסדות אקדמיים בארץ, אך השפה .3 העברית אינה שגורה בפיהם ורמת האנגלית שלהם הינה מתקדמים ב' לפחות. תנאי קבלה תעודת בגרות או תעודה שוות ערך  יח"ל בגרות 4 או ומעלה 70 יח"ל בגרות בציון 5 מתמטיקה ברמה של  ומעלה 80 בציון של ראיון אישי  המלצות מרבנים או מאנשי חינוך בקהילה  ומעלה 550 או מבחן מקביל ציון SAT מבחן  ומעלה 79 ציון התאמה  למידע נוסף בקמפוס לב: 972-2-6751011 למועמדים מחו"ל: | 02-6751011 טלפון: esp@jct.ac.il דוא"ל: | 02-6751033 פקס: מועמד לתכנית דוברי אנגלית יוכל להתקבל ללימודי תואר אקדמי במרכז האקדמי לב, בתנאי שהוא עומד בכל דרישות הקבלה ושבתקופת הרישום יירשם ללימודים האקדמיים בנוסף לרישום בתכנית. על המועמד להעביר את כל המסמכים והאישורים הנדרשים למזכירות התכנית בהתאם למופיע בחוברת זו. הטיפול ברישומו ובקבלתו ללימודים במרכז האקדמי לב ייעשה ע"י משרד מידע ורישום אשר יודיע למועמד ולמזכירות התכנית מהו סטאטוס קבלתו כסטודנט. פתיחת הכיתה וקיום הלימודים מותנית במספר סטודנטים מינימאלי * בכל אחת מהתוכניות. תלמידי תכנית לדוברי אנגלית המעוניינים ללמוד לתואר אקדמי * בעברית, חייבים לגשת למבחן הכניסה בעברית ולקבל את הציון הנדרש יטופלו במסגרת התוכנית האקדמית המשולבת לתלמידי חו"ל. * לימודי תואר ראשון לדוברי אנגלית קמפוס טל | קמפוס לב B.Sc. מדעי המחשב ,B.A. מנהל עסקים גב' ציונה מרגרט קמפוס טל: | מר גבריאל נוביק קמפוס לב: | פרופ' אבא אנגלברג מנהל אקדמי:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=