מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ב 2021-22

64 במכינה הקדם אקדמית במרכז האקדמי לב ניתנת לסטודנט הזדמנות להכיר מקרוב מסגרת לימודים אקדמית ולשפר את הסיכוי להתקבל ללימודים אקדמיים במרכז האקדמי לב. לימודי המכינה מתקיימים באווירה משפחתית נעימה ובסיוע אינטנסיבי יומיומי של סגל המכינה. הפעילות משולבת בחיי קהילת התלמידים של המרכז האקדמי לב המכינה הקדם אקדמית פועלת באישור ובפיקוח משרד החינוך, על פי החלטת המועצה להשכלה גבוהה. קבלה ללימודים במכינה מותנית במבחן סף (מימ"ד/פסיכומטרי) וראיון אישי. הלימודים במכינה הקדם-אקדמית נועדו: לאפשר קבלה ללימודים אקדמיים למועמדים חסרי תעודת בגרות.  לשפר את יכולת הלמידה ולהקנות הרגלי למידה לסטודנט, כנדרש  במסגרות אקדמיות. להקנות ידע רחב במקצועות כגון מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית.  סטודנט אשר יסיים בהצלחה את בחינות המכינה, יהיה זכאי לתעודת  מכינה. לתלמידי מכינה מתאימים נשקלת אפשרות שילוב קורסים  מהמסגרת האקדמית. (עד שני קורסים בסמסטר) המכינה מציעה מערך לשיעורי עזר ותגבור לימודי לתלמידים.  הרישום למכינה הינו באמצעות אתר האינטרנט של המרכז האקדמי לב: www.jct.ac.il מסלולים ייעודיים: 3 במכינה מכינה להנדסה או מדעי  המחשב מכינה לחשבונאות ומערכות מידע  מכינה לחוג לסיעוד  במסלולים הייעודיים לניהול, ראיית חשבון וסיעוד תלמידי המכינה לומדים גם קורסים מתכנית הלימודים של שנה א' בתואר הראשון. המקצועות הנלמדים במכינה יח"ל 5 או 4 מתמטיקה -  יח"ל 5 או 4 אנגלית -  יח"ל (לתלמידי 5 או 3 – פיזיקה  הנדסה ומדעי המחשב בלבד) יישומי המחשב  אוריינות אקדמית  לימודי קדם מכינה תלמידים ללא רקע של בגרויות נדרשים להשתתף בלימודי קדם המכינה המתחילים בדרך כלל במהלך חודש סיוון שלפני שנת הלימודים הרלוונטית. לתלמידים עם רקע בגרותי מומלץ להשתתף גם כן על מנת לרענן את החומר. בניית תכנית לימודים אישית מתבצעת בסיוע צוות המכינה. תקופת קדם המכינה משותפת לכלל המסלולים הייעודיים וניתן להתחיל ולסיים אותה גם טרם קבלת ההחלטה לגבי מקצועות ההמשך. מכינת ריענון לזכאי בגרות - קמפוס לב וקמפוס טל מכינת ריענון מיועדת לזכאי תעודת בגרות אשר אינם עומדים בתנאי הקבלה במתמטיקה ו/או באנגלית ואשר מעוניינים לשפר את סיכויי קבלתם ללימודי שבועות ובסופה 12- תואר ראשון במרכז האקדמי לב. המכינה נמשכת כ יח"ל במתמטיקה ובאנגלית. הציון הסופי 4 נבחנים במבחן סופי ברמה של יחליף את ציון הבגרות, לצורך קבלה ללימודים אקדמיים במרכז האקדמי לב. לימודי הקודש תכנית בית המדרש לתלמידי המכינה מיועדת לתלמידים הצעירים (עתודה חרדית, אקדמיזציה וצעירים) וכוללת לימודי קודש בשעות הבוקר ופעילות מכינה לאקדמיה מח"ר טל - תבונה | קמפוס טל | קמפוס לב מר נעם קדושים יועץ חינוכי, קמפוס לב: | הרב דוד ברלינר רב המכינה: | מר אסף חן מנהל המכינה: מר עדי יונס רכז התכנית ליוצאי אתיופיה: | גב' נועה טייב יועצת חינוכית ורכזת, קמפוס טל:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=