מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ב 2021-22

62 עתודה אקדמית - שירות כקצין אקדמאי מוביל ביחידות המחקר והפיתוח של צה"ל. במסלול זה, צה"ל מעניק סיוע במימון שכר הלימוד בכל שנת לימודים, במשך השנים המאושרות להשלמת התואר. גובה המענק נקבע מחדש בכל שנה, ש"ח מענק עבור החזר דמי רישום 2,500 + ש"ח 10,500 - בשנת תשפ"א כ ופסיכומטרי הניתן באופן אוטומטי לכל המתקבלים לשנה הראשונה בלבד. המענק מועבר בשני תשלומים על-ידי הצבא לחשבון הבנק של העתודאי, בסוף סמסטר א' ובסוף סמסטר ב', לפי כללי הצבא. בנוסף לסיוע בשכר הלימוד, צה"ל מעניק לזכאים מלגות נוספות: מלגת הצטיינות "מועדון – המאה" ומלגת קיום. (פרטים באתר "מתגייסים"). בוגר במדעים, במסלול העתודה האקדמית : B.Sc. תחומי הלימוד לתואר הנדסת תוכנה  מדעי המחשב  הנדסת אלקטרו-אופטיקה  הנדסת חשמל ואלקטרוניקה  הנדסת תעשייה וניהול  פיזיקה-מתמטיקה  המועמדים לעתודה, נבחרים על ידי צה"ל ועל ידי המרכז האקדמי לב, מבין המועמדים, על פי צורכי הצבא ועל סמך קריטריונים שנקבעים ע"י צה"ל. סטודנטים המתקבלים לעתודה מגויסים לצה"ל אך שירותם נדחה עד לסיום לימודיהם. אנו ממליצים למועמד לעתודה לדחות גיוס גם במסגרת ישיבתית וזאת על מנתלשמוראתהאפשרותלהשתלבבמסגרת ישיבתהסדראו ישיבהגבוהה למקרה שתתקבל תשובה שלילית ממזכירות הועדה לעתודה בצה"ל. תהליך הרישום והקבלה רישום לעתודה במסגרת הצבא: באתר "מתגייסים" בין החודשים נובמבר - מרץ. ביצוע רישום באתר האינטרנט ”מתגייסים". פרטים נוספים באתר או בדף הפייסבוק: העתודה האקדמית של צה"ל. רישום מקוון > הרשמה > www.jct.ac.il רישום באתר המרכז האקדמי לב: לאחר סיום תהליך הרישום יש להעלות את כל המסמכים והאישורים הנדרשים. לאחר קליטת המסמכים תוזמן לראיון אישי, מכתב תשובה חיובי מהמרכז שים לב! אי שליחת האקדמי לב, יהיה מותנה באישור הסופי של צה"ל. המסמכיםהמצויניםלעיל במלואם, יעכבאתהטיפול ברישומך ללימודים. בחינה פסיכומטרית על המועמדים להיבחן בבחינה הפסיכומטרית של המרכז הארצי לבחינות ציון פסיכומטרי הדרוש לעתודה והערכה לא יאוחר ממועד אפריל. ומעלה לכל חוגי הלימוד. 620 – אקדמית במרכז האקדמי לב הינו קבלת התשובה השלב הסופי והקביעה הסופית של הקבלה לעתודה מורכב מציוני מבחן אישיותי אליו מוזמן המועמד, בחינות הבגרות ונתונים אישיים של המועמד. צה"ל מדרג את המועמדים מהגבוה לנמוך ומשבץ אותם למקצועות אקדמאיים לפי המכסות שנקבעו על-ידן. רק תלמידים שהתקבלו למוסד להשכלה גבוהה יאושרו ע"י הצבא וישובצו במקצועות וזאת לאחר קבלת תעודת הבגרות. אישור סופי יישלח ע"י צה"ל עם קליטת ציוני הבגרות הסופיים, בד"כ בחודש ספטמבר. סטודנט שיידחה על-ידי צה"ל, יפסיק את לימודיו ויקבל סטודנט שיודע על עיכוב כלשהו החזר של מקדמת שכר הלימוד ששילם. ( בזכאות לתעודת בגרות, יפנה מיד למנהל ביה"ס התיכון שלו לטיפול דחוף בנושא). למידע נוסף ניתן לפנות למדור עתודה אקדמית: | 03-7372383 ,03-7387058 טלפון: | *3529 חיוג מקוצר: atudaAcademit@gmail.com מייל: תכניות לתלמידים לפני שירות צבאי העתודה האקדמית של צה"ל למרכז האקדמי לב - מתקבלים תלמידים גם במסגרת העתודה של צה"ל קמפוס טל | קמפוס לב

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=