מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ב 2021-22

57 מידע ורישום רמת פטור אוניברסיטאי באנגלית במהלך הרישום ולפני הטיפול באישור רמת פטור באנגלית תחילת הלימודים האקדמיים. . לתואר שני נעשה ע"י מדור מידע ורישום בלבד סטודנטשנקבעהלו רמהטרוםבסיסי א' או ב' חייב ללמוד שיםלב!  קורסי אנגלית החל מסמ' א' (או הסמסטר הראשון ללימודיו) ואינו יוכל להגיש ציון סיווג רמה חדש לאחר תחילת הסמסטר. שינוי רמה ייעשה רק לפי תקנון לימודי אנגלית שמופיע בלב-נט. ע"פ החלטת המל"ג כל סטודנט שמתחיל את לימודיו שים לב!  החל משנת תשפ"ב, חייב ללמוד שני קורסים אקדמיים עם נקודות זכות בשפה האנגלית לפי תכנית הלימודים בחוג, אפילו אם יש לסטודנט רמת פטור באנגלית. מבחן אמיר"ם מבחן אמיר"ם הוא מבחן מיון לשפה האנגלית. המבחן מאורגן על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה ומתקיים במועדים שנקבעים ע"י המרכז האקדמי לב בתאום עימם. המבחן מתבצע על מחשב באמצעות תוכנה של המרכז הארצי לבחינות ומופיעות בו שאלות משלושה סוגים. מבחני אמיר"ם יתקיימו במועדים לפני תחילת הלימודים קבועים בקמפוסים השונים של המרכז האקדמי לב בלבד. אין אפשרות לבחינה בתנאים מיוחדים והתאמות למידה. > מועמדים > פרטים על רישום ומועדי בחינה מופעים באתר הרישום אמי"רם סיווג רמה באנגלית. מבחן אמי"ר ההרשמה למבחן אמי"ר, נפרדת מן ההרשמה לבחינת הכניסה הפסיכומטרית ומן ההרשמה למוסדות הלימוד. ההרשמה נעשית באמצעות אתר האינטרנט .http://www.nite.org.il של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה בכתובת: הבחינה בודקת שליטה סבילה בשפה האנגלית ברמה אקדמית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בקריאת קטעי טקסט והבנתם. הבחינה מורכבת משלושה השלמת משפטים, ניסוח פרקים, שבהם מופיעים סוגי השאלות הבאות: מחדש והבנת הנקרא. להלן מועדי בחינת אמי"ר בשנה הקרובה: מועד הבחינה מועד סיום ההרשמה* הערות** 24-25.03.2021 י"א-י"ב בניסן תשפ"א 02.02.2021 י"ח באדר תשפ"א ע"מ שסיווג הרמה יכנס לתוקף, יש להגיש את הציון באנגלית למשרדי מידע ורישום עם קבלתו ועד היום הראשון של סמ' אלול. 01.07.2021 כ"א בתמוז 11.05.2021 כ"ט באייר תשפ"א ציוני מועד זה מגיעים לאחר תחילת סמ' אלול. ראה הערה בעמוד הקודם. 01-02.09.2021 כ"ד- כ"ה אלול 06.07.2021 כ"ו בתמוז תשפ"א קליטת הסיווג מתבצעת על פי תקנון לימודים ותהיה בפועל, בסוף סמ' ב' ועד סוף תקופת השינויים של הכנת מערכת השעות. 03,05.12.2021 כ"ט בכסלו, א' בטבת תשפ"ב 11.10.2021 ה' בחשון תשפ"ב עד תאריך זה חייב טופס ההרשמה להגיע אל המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. * המרכז הארצי לבחינות ולהערכה אינו מטיל כל הגבלה על מספר הפעמים שאפשר להיבחן בבחינת אמי"ר או על מרווח בין בחינות חוזרות. תתכן הרשמה מאוחרת למבחן אמי"ר. המרכז הארצי לבחינות ולהערכה מאפשר לבעלי מגבלות שונות להיבחן בבחינת אמי"ר מותאמת. פרטים במרכז הארצי לבחינות והערכה בטלפון: . או באתר 02-6759590 www.nite.org.il או בכתובת: 02-6759555 : לפרטים ניתן לפנות בטלפון עקב התפשטות נגיף הקורונה ייתכנו שינויים במועדי הבחינות ובקיומם. *

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=