מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ב 2021-22

56 סיווג רמה באנגלית - רמות הלימוד ציוני מבחן אמי"ר הושוו לציוני מבחן אמיר"ם). 2020 (החל מחודש מרץ אנגלית במבחן הפסיכומטרי, אמיר״ם או אמי"ר שיבוץ לרמה התחלתית במרכז האקדמי לב קורסי יסוד באנגלית מתחת 70- ל טרום בסיסי א׳ ש״ש 8 84 - 70 טרום בסיסי ב׳ ש״ש 6 99 - 85 בסיסי ש״ש 6 119 - 100 מתקדמים א׳ ש״ש 4 133 - 120 מתקדמים ב׳ ש״ש 4 150 -134 פטור מלימודי אנגלית ----- פרטים נוספים על מבחני אמי"ר ואמיר"ם מופיעים בעמוד הבא.  בחינות סיווג רמה אמיר"ם יתקיימו ע"י המרכז הארצי לבחינות והערכה  ובאחריותם, בקמפוסים השונים של המרכז האקדמי לב, במועדים קבועים. (מועדי ונהלי בחינות אמיר"ם מפורסמים באתר הרישום ובלב-נט. מספר המקומות בכל בחינה מוגבל). הערות חשובות:  קורסי אנגלית הינם בתשלום שמתווסף לשכ"ל האקדמי. כמו- . 1 כן הקורסים והבחינות מתקיימים בכל ימות השבוע גם בחוגים או במסלולים שבהם הלימודים האקדמיים מתקיימים בימים מרוכזים. על הסטודנט להערך בהתאם. סטודנט שסווג לרמה טרום בסיסי א' או טרום בסיסי ב', יתקבל .2 בסטאטוס "על תנאי" הגעה לרמה בסיסי ומעלה עד לסוף שנה א' ללמוד את קורסי האנגלית החל מסמסטר א' שנה א', גם ויהיה חייב אם הוא מעוניין לשנות את סיווג הרמה שלו בעתיד. פרטים בתקנון באתר לב-נט. סטודנט המתקבל ללימודים ללא סיווג רמה באנגלית, יתקבל .3 בסטאטוס "על תנאי" ויהיה חייב להגיש ציון בחלק האנגלית באחד מהמבחנים הנ"ל, עד ליום ההערכות של סמסטר אלול או של הסמסטר הראשון בו מתחיל את לימודיו. סטודנט חדש שלא יגיש למדור מידע ורישום את סיווג הרמה שלו . 4 ללמוד קורס טרום בסיסי א' בסמסטר הראשון יחויב במועד הנדרש ללימודים. רק עד סוף תקופת השינויים ניתן לשנות את סיווג הרמה באנגלית . 5 . אחרי תקופת השינויים לא יתאפשר ביטול של הכנת המערכת קורסי אנגלית והחזר שכ"ל, כמו"כ לא יתאפשר לסטודנטים להירשם לקורסים חלופיים, בהתאם לכללי תקנון לימודי אנגלית שמופיע . בתקנון הלימודים בלב-נט , אשר קיבל ציון ומעלה בפסיכומטרי בלבד 650 מועמד בעל ציון . 6 ומעלה במבחן אמי"ר יסווג 134 ומעלה בחלק האנגלית או ציון 130 ובתנאי שיש לו את הציון הנדרש של לרמת פטור מלימודי אנגלית, יח"ל. 4 סף הקבלה בבגרות ברמה של בוגר תיכון בארץ דוברת אנגלית ושפת הלימודים בתיכון בו הוא למד . 7 היא אנגלית יהיה פטור מלימודי אנגלית בהתאם לתעודת התיכון והצגת אישורים מתאימים. במוסד אקדמי מוכר עם מבנה בעל לימודים אקדמיים קודמים  .8 לימודי אנגלית מקביל לזה של המרכז האקדמי לב יזוכה על לימודי האנגלית הקודמים ע"י הגשת גיליון ציונים וסילבוס קורסי אנגלית קודמים לראש המחלקה לאנגלית לפני תחילת הלימודים במרכז והרמה תקבע בהתאם להחלטת ראש המחלקה האקדמי לב לאנגלית בלבד. ישובץ לרמה מתקדמים א' או ממכללה להוראה B.Ed . בעל תואר  על פי מבחן סיווג רמה באנגלית כנ"ל, הגבוה מביניהם. כל סטודנט לתואר שני חייב להציג למדור אנגלית לתלמידי תואר שני: .9 סיפי קבלה - סיווג רמה באנגלית לפי החלטת המל"ג על כל סטודנט החייב בלימודי אנגלית, להגיע לרמת פטור אוניברסיטאי באנגלית עד סוף השנה השנייה ללימודים האקדמיים (בחוג לסיעוד עד סוף סמ' א' של שנה ב'). הסיווג לרמת הלימוד באנגלית נעשה בעת קבלת הסטודנט ללימודים במרכז האקדמי לב

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=