מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ב 2021-22

54 קבלה ישירה על פי מבחן פסיכומטרי ומעלה יתקבל ללימודים 720 מועמד אשר הציון שלו במבחן הפסיכומטרי ישירות ובלבד שהוא עומד בכל תנאי הקבלה לחוג המבוקש, כולל ראיון (לא יח"ל בגרות 5 או 4 אישי וציוני מינימום באנגלית ובמתמטיקה ברמת רלוונטי למסלול עתודה אקדמית או לחוג לסיעוד). קבלה ישירה על פי זכאות לתעודת בגרות ומעלה יתקבל 106 מועמד בעל תעודת בגרות שהממוצע המשוקלל שלו ללימודים ישירות בלי מבחן פסיכומטרי או תיל בתנאי שהוא עומד בכל תנאי הקבלה לחוג בו הוא רוצה ללמוד, כולל ראיון אישי והצגת סיווגי רמה (לא רלוונטי למסלול עתודה אקדמית או לחוג לסיעוד). באנגלית כנדרש. קבלה על פי ציון התאמה ומעלה. ציון 79 ציון ההתאמה הקובע לקבלה למרכז האקדמי לב הינו ההתאמה מחושב על פי הנוסחה הבאה: ממוצע בגרות משוקלל x 0.35( + ) תיל X 0.019 פסיכומטרי או x 0.02 ( ציון התאמה = 35.7 + ) מיטבי לחישוב ציון ההתאמה ניתן להכנס למחשבון באתר ההרשמה של המרכז האקדמי לב. קבלה על פי רקע אקדמי קודם מועמד בעל השכלה אקדמית מלאה, תואר ראשון ומעלה או מועמד בעל נ"ז 30 שלמד שנת לימודים אקדמית מלאה וצבר השכלה אקדמית חלקית לפחות, יוכל לבדוק אפשרות להתקבל ללימודי תואר 85 ומעלה בממוצע ראשון. הבקשה תבחן על סמך ציון פסיכומטרי או תיל, ו/או היקף הלימודים בתואר, ממוצע ציוניו לתואר וכן על סמך מידת הזיקה בין לימודיו הקודמים ומעלה. 75 לחוג המבוקש. לפקולטה לניהול נדרש ממוצע כדי לקבל פטור ו/או זיכוי מקורסים, יש להגיש בקשה בכתב ע"ג טופס בקשה לקבלת פטור/זיכוי וכן לצרף גיליון ציונים רשמי ופירוט תוכן הקורסים (סילבוס). הזיכוי/פטור יינתן בתנאי שלמד בעבר קורסים אקדמיים מקבילים ושהציון במוסד אקדמי בעלי תוכן והיקף דומים לנלמד בחוג הרלוונטי . כדי לקבל את הפטור ו/או הזיכוי יש להגיש את ומעלה 75 בקורס הינו ולא יאוחר מתקופת הבקשה עד לתחילת הסמסטר הראשון ללימודים השינויים בהכנת מערכת הלימודים בתחילת כל סמסטר. סיפי הקבלה להנדסאי שמשלים לתואר ראשון מופיעים 56 בעמוד מסלולי קבלה לתואר ראשון

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=