מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ב 2021-22

53 B.Sc. סיפי קבלה לתואר (הנדסה, מדעי המחשב, פיזיקה-מתמטיקה, ביואינפורמטיקה והתכנית ללימודי רוקחות) מחושב לפי הנתונים הבאים: ומעלה 79 ציון התאמה  זכאות לתעודת בגרות הכוללת:  ומעלה 80 יח"ל בציון 4 או ומעלה 70 יח"ל בציון 5 מתמטיקה -  יח"ל (מומלץ מאוד) 5 פיזיקה-  ומעלה 70 יח"ל בציון 4 או ומעלה 65 יח"ל בציון 5 אנגלית -  (בחוג למדעי המחשב ומעלה 600 מבחן פסיכומטרי או תיל  ומעלה) 550 והנדסת תעשייה וניהול סיווג רמה באנגלית  ראיון אישי  בפקולטה לניהול B.A. סיפי קבלה לתואר (חשבונאות ומנהל עסקים) מחושב לפי הנתונים הבאים: ומעלה 79 ציון התאמה  זכאות לתעודת בגרות הכוללת:  ומעלה 85 יח"ל בציון 3 או ומעלה 70 יח"ל בציון 4 מתמטיקה -  ומעלה 65 יח"ל בציון 4 אנגלית -  ומעלה 550 מבחן פסיכומטרי או תיל  סיווג רמה באנגלית  ראיון אישי  בסיעוד B.S.N. סיפי קבלה לתואר מחושב לפי הנתונים הבאים: ומעלה 79 ציון התאמה  זכאות לתעודת בגרות הכוללת:  ומעלה 65 יח"ל בציון 5 או ומעלה 75 יח"ל בציון 4 מתמטיקה -  יח"ל שיתקיים בתחילת הלימודים 4 נדרש קורס השלמה ל- 80 יח"ל בציון 3 ומעלה 65 יח"ל בציון מינימום 4 אנגלית –  ומעלה 540 ציון מבחן פסיכומטרי  סיווג רמה באנגלית  ראיון אישי  (השתלבות בחוג הרגיל) השלמה לתואר לאחות מוסמכת תעודת אחות מוסמכת  ומעלה 505 ציון מבחן פסיכומטרי  תעודת בגרות מלאה או תעודת מכינה קדם אקדמית  יח"ל בגרות במתמטיקה או 4 ומעלה ב - 75 : ציון מתמטיקה  ומעלה בקורס סטטיסטיקה, בלימודי הסמכה לאחיות, 65 ציון שנלמדו בשלוש שנים האחרונות : סיווג רמה "בסיסי" ומעלה אנגלית  ראיון אישי  ציון הפסיכומטרי הינו רף מינימאלי בהתאם להנחיות מנהל הסיעוד במשרד הבריאות ואינו מבטיח את הקבלה הסופית של המועמד. חתך הקבלה ונתוני המתקבלים למרכז האקדמי לב הינם גבוהים  יותר מהציונים המופיעים בחוברת זו. כמו-כן הציונים הינם ציוני מינימום בלבד עפ"י הוראת המל"ג, ועל-כן אין לראות בהם קביעה סופית ו/או התחייבות לגבי סיכויי הקבלה. מועמד לעתודה האקדמית ומועמד לחוג לסיעוד חייבים במבחן  פסיכומטרי (ציון תיל אינו תקף לתוכניות אלו). ניתן להשתמש במחשבון ציון התאמה באתר ההרשמה של המרכז מחשבון ציון > מידע ורישום > www.jct.ac.il האקדמי לב בכתובת: התאמה נוסחת חישוב ציון התאמה ופרטים על סיווג רמה באנגלית מופיעים בעמודים הבאים. דרישות הקבלה לתואר ראשון זכאי להירשם ללימודים בעל תעודת בגרות ישראלית, או בעל תעודה מקבילה מארץ אחרת, המוכרת על ידי משרד החינוך והתרבות של מדינת ישראל, או בעל תעודת סיום מכינה קדם אקדמית מוכרת (לחוגים מסויימים במח"ר, מוכרת גם תעודת סיום בית יעקב)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=