מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"ב 2021-22

46 M.S.N. + NP תואר שני בסיעוד והכשרה למומחית NP - Nurse Practitioner + M.S.N. מוסמך התואר: ד"ר ענת רומם ראש החוג: מקצוע הסיעוד נמצא בתנופה גדולה ובתהליך הרחבה מתמיד של סמכויות הן בעולם והן בישראל. האצלת הסמכויות מתרחשת בהתאם לרכישת הידע והמיומנויות הנדרשות לביצוען, וככל שהסמכויות מורכבות יותר, כך ההכשרה חייבת להיות ברמה הגבוהה ביותר. תואר שני בסיעוד- דיסציפלינה אקדמית אך גם מקצוע בפועל- מטרתו להעצים את האחים והאחיות בוגרי תואר ראשון, להענקת טיפול ברמה הצד גבוהה יותר ובהיקף גדול יותר. התכנית כוללת קורסים המחברים בין על בסיס העיקרון של עשייה הצד המחקרי ובין הקליני/ניהולי של המקצוע ). זו המגמה העולמית כיום evidence based practice מושתתת עובדות ( בכל מקצועות הבריאות. התכנית הינה ייחודית ותכניה עונים על הדרישות של מנהל הסיעוד במשרד הבריאות ומזכים את הסטודנט להגיש בקשה להיבחן במבחן משרד הבריאות. כפיפות הכשירויות הינה בהתאם להחלטת מנהל הסיעוד במשרד הבריאות. האחות המומחית בתחום הטיפול התומך הינה אחות מוסמכת בעלת תואר שני ושקיבלה ציון עובר בבחינה הרלבנטית של משרד הבריאות. תכנית הליבה תכלול הקניית ידע ומיומנויות במישורים הבאים: מסוגים שונים ככלי לשיפור העשייה שימוש במחקר  שימוש בתורת המידע ככלי לקבלת החלטות קליניות אופטימליות  באסטרטגיות וחיפוש במאגרים. פיתוח כישורי מנהיגות ככלי לשיפור איכות הטיפול ולהובלת שינויים  ככל הנצרך לשם מטרה זו. תכנון טיפול כוללני ודינאמי לכל צרכי הבריאות, עם המטופל במרכז  ובני משפחתו כחלק מרשת הטיפול. שיכוך כאב על גווניו על בסיס אומדן ושימוש במנעד השיטות  העדכניות הקיימות ושימור איכות החיים. )NP - Nurse Practitioner( אחות מומחית קלינית מסלול הכשרה למומחיות בגריאטריה מכשירה את האחות ומקנה לה ידע ומיומנות, המאפשרים התערבות אבחון, . בידיה יכולות הכוללות בכל ההיבטים הקשורים לטיפול ישיר בזקן והיא עובדת כחלק מצוות רב מקצועי במסגרות בריאותיות טיפול ויעוץ שמעניקים טיפול לזקן. בנוסף לטיפול הישיר, היא מייעצת למטופליה ובני משפחותיהם, מתמקדת במניעת תחלואה נוספת, ונותנת טיפול להפחתת סיבוכים. אחות מומחית גם מהווה משאב לאנשי מקצועות הבריאות מדיסציפלינות שונות. להלן תחומי עיסוקה הספציפיים של המומחית בגריאטריה בהתאם לסמכויות שנקבעו בתקנות על ידי משרד הבריאות: ניהול עצמאי של טיפול רפואי במצבים שגרתיים, ובכלל זה זיהוי חריגים  ומצבי החירום, מתן טיפול ראשוני והפניה לגורם רפואי, בהתאם לפעולות המוכרות/המאושרות למומחית בסיעוד בגריאטריה. ביצוע אומדן ואבחון מטופלים בהתאם לתחום הטיפול, לרבות הפניה  לבדיקות עזר ובדיקות הדמיה, בהתאם להגדרת פעולות הסיעוד הרלוונטיות לתחום הטיפול. קביעת תכנית טיפול עבור המטופל, בהתאם לתוצאות האבחון, ובכלל  זה, ניהול טיפול תרופתי וביצוע טיפולים ייחודיים, כחלק מתכנית הטיפול שנקבעה. הפנית המטופל להמשך טיפול על ידי גורם רפואי, והפנייתו לגורמים  מקצועיים, בהתאם לאומדן שביצעה ולתוכנית הטיפול. הפניית המטופל לייעוץ מקצועי כחלק מתכנית הטיפול.  מתן ייעוץ לצוותים ולמטופלים בתחומים שבטיפולו/ה.  התעדכנות שוטפת בנושאים שבתחום טיפולו/ה.  עיסוק בהוראה בתחום, בהתאם לצורך ובתיאום עם הממונים.  ביצוע סקרים ומחקרים בנושאים שבתחום טיפולו/ה.  עיסוק במניעת תחלואה ובקידום בריאות בתחום טיפולו/ה.  מילוי תפקידים נוספים, בתחום המקצועי, בהתאם להוראות הממונה. 

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=