מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"א 2020-21

39 תכנית הלימודים קורסי ליבה רשתות אלחוטיות-נייחות  וסלולריות אבטחת מערכות והצפנה  רשתות תקשורת בזמן אמת  IP טכנולוגיות מתקדמות לרשתות  טכנולוגיות מתקדמות לרשתות  WAN סמינר בנושאים מתקדמים  קורסי חובה התמחות חשמל (בחירה לתוכנה) תקשורת אופטית: מקורות אור, גלאים ומגברים אופטיים  תורת האינפורמציה ותורת הקודים  תהליכים סטוכסטיים  קורסי חובה התמחות תוכנה (בחירה לחשמל) מבוא לסיבים אופטיים וגלים אלמ"ג  כריית מידע  זיהוי התקפות סייבר  קורסי בחירה נוספים לשתי ההתמחויות: בינה מלאכותית  ניתוח ותיכון מע' ממוחשבות  ניהול פרויקטים בהנדסת תקשרת  אלגוריתמים ואופטימיזציה  לרשתות אלחוטיות מבוא להתנהגות ארגונית  זיהוי התקפות סייבר  תקשורת לוויינים  ניהול ומנהיגות בארגונים  מימון והערכת חברות  מבנה החוג סמסטרים במשך שנתיים 4 , נ"ז 38.5 - כ (מותנה בסיום לימודי ההשלמה למי שחייב) תנאי קבלה תואר ראשון במדעי המחשב, בהנדסת תוכנה, בהנדסת מערכות  תקשורת או בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, ממוסד מוכר ע"י המועצה 75-80 ומעלה. (מועמד בעל ממוצע 80 להשכלה גבוהה עם ממוצע תיבחן קבלתו על סמך ראיון אישי וכן הצגת ניסיון מעשי רב שנתי בתחום התקשורת. נתוני המועמד יועברו לדיון בוועדת קבלה.) אנגלית ברמת פטור אוניברסיטאי  לימודי השלמה להתמחות בתחום התוכנה בוגרי תואר ראשון מהמרכז האקדמי לב במדעי המחשב, בהנדסת תוכנה ובהנדסת מערכות תקשורת פטורים מלימודי השלמה. בוגר תואר ראשון בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה יהיה חייב להשלים: מבוא לאבטחת מידע  TCP/IP מבוא לתקשורת או  מבני נתונים ורשתות מורכבות  לימודי השלמה להתמחות בתחום הנדסת החשמל בוגר תואר ראשון במדעי המחשב או הנדסת תוכנה המעוניין להצטרף להתמחות בחשמל חייב בקורס השלמה: פיסיקה (חשמל ומגנטיות)  אותות אקראיים ורעש  שדרות אלמ"ג  בוגר תואר ראשון בהנדסת מערכות תקשורת חייב בקורסי ההשלמה: פיסיקה (חשמל ומגנטיות)  שדות אלמ"ג  בוגר תואר ראשון במדעי הטבע שעומד בתנאי הקבלה ושהתואר שלו ראש החוג יבדוק את קבלתו אינו מתחום המחשבים או האלקטרוניקה, ובהתאם יקבע לו את קורסי ההשלמה שעליו להשלים. קבלת פטור/זיכוי מקורס אקדמי ע"ס לימודים אקדמיים קודמים בוגר תואר ראשון או מועמד עם רקע אקדמי קודם ממוסד אקדמי מוכר השנים האחרונות קורס זהה, הן בתוכנו והן בהיקפו, לזה 7- אשר למד ב לפחות, יוכל להגיש בקשה לראש 75 הנלמד בתכנית ועבר בציון של החוג על מנת לקבל זיכוי מקורס. הבקשה תיבחן על בסיס גיליון ציונים וסילבוס של הקורס שלמד בעבר. את הבקשה יש להגיש בכתב לראש החוג בתחילת הסמסטר הראשון ללימודים ולא יאוחר מתקופת השינויים בהכנת המערכת. * כמקובל באישור תכנית לימודים חדשה במוסדות אקדמיים, הענקת התואר מותנית באישור הסופי של המל"ג. ** פתיחת הכיתה וקיום הלימודים במסלולי ההתמחות מותנים במספר מינימאלי של סטודנטים בכיתה. יתכן והתכנית תפתח אחת לשנתיים.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=