מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"א 2020-21

* פתיחת הכיתה וקיום הלימודים במסלולי ההתמחות מותנים במספר מינימאלי של סטודנטים בכיתה. יתכן והתכנית תפתח אחת לשנתיים. מבנה החוג נ"ז ע"י ביצוע 12- נ"ז נרכשות ע"י קורסים ו 24 מסלול מחקרי עם תזה - התזה. הגשת התזה במסלול המחקרי תתבצע עד סוף הסמסטר הראשון אחרי סיום שנת הלימודים השנייה לתואר. נ"ז נרכשות ע"י קורסים. כל סטודנט יידרש לעבור 36 - מסלול עיוני ללא תזה בחינת גמר כמקובל בארץ, במסלולים שאין בהם תזה או פרויקט גמר. משך הלימודים במסלול המחקרי הוא שנתיים (לא כולל קורסי השלמה). במסלול העיוני, משך הלימודים הינו ארוך יותר וייתכן שימשך יותר משנתיים. תכנית הלימודים סה"כ נקודות הזכות הדרושות לקבלת התואר, ללא תלות בהתמחות נ"ז, בהתאם לקורסי 39 נ"ז. ניתן להגיע עד למקסימום של 36 הנבחרת, הוא הבחירה שיבחר הסטודנט. קורסים) 4- (יש לבחור ב קורסי יסוד לכל ההתמחויות: פונקציות מרוכבות  אלקטרו-אופטיקה ואופטיקה לא  לינארית שיטות מתמטיות בפיסיקה  עיבוד נתונים סטטיסטי מתקדם  תהליכים סטוכסטיים  קורסי התמחות* הנדסת אופטיקה ביו-רפואית: אופטיקה ביו-רפואית (דימות)  נושאים נבחרים בעיבוד אותות  נושאים מתקדמים במדעי הראייה  מכשור רפואי אופטי – מדידות ספקטרוסקופיות של חמצון הדם  אלקטרוניקה ועיבוד אותות: תצפיות חלל, מכ"ם וסנסורים  נושאים נבחרים בעיבוד אותות  חישה דחוסה ואופטימיזציה קונבקסית  נושאים מתקדמים במדעי הראייה  : אופטיקה ותצפיות חלל תצפיות חלל, מכ"ם וסנסורים  שיטות מתמטיות לניתוח תצלומי לווין  מערכות חלל  נושאים נבחרים בעיבוד אותות  ננו/מיקרו אלקטרו-אופטיקה: תהליכי מיקרו-ייצוא וישומיהם  התקנים אלקטרו-אופטיים ופוטוניים: עקרונות, חומרים ויישומים  פרקים נבחרים במנגנוני כשל ובאיכות ואמינות  אופטו–מכניקה  37

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=