מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"א 2020-21

34 תכנית לימודים לימודי יסוד למנהל עסקים אשנב למתמטיקה  הסתברות למנהל עסקים  סטטיסטיקה למנהל עסקים  מתמטיקה למנהל עסקים  חשבונאותפיננסיתלמנהלעסקים  חשבונאות ניהולית למנהל עסקים  יסודות המימון א' וב'  דיני עסקים  סמינריון מקצועי  יישומי מחשב בניהול  דיני מסחר  סמינריון בחיזוי מוצרים וחדשנות  אנגלית מקצועית לניהול עסקים  מוסר עסקי  כלכלת ישראל  שיטות מחקר לשיווק  פרוייקט גמר  לימודי כלכלה מבוא למיקרו-כלכלה  מבוא למקרו-כלכלה  תחרות לא משוכללת  מדיניות פיסקאלית ומוניטרית  במשק פתוח כלכלת ישראל  מערכות מידע ניתוח מערכות מידע  מודיעין עסקי  יישומי תוכנה מתקדמים  מבוא לתכנות עסקי  מבוא למערכות מידע  שיווק ניהול השיווק  התנהגות צרכנים  ניהול הפרסום  ניהול המכירות  ניהול מבוא לניהול  חקר הביצועים א' ו-ב'  ניהול משאבי אנוש  התנהגות ארגונית  שינוי ופיתוח ארגוני  תורת המשחקים בניהול  מימון ניתוח דו"חות פיננסיים למנע"ס  סוגיות מתקדמות במימון  מודלים רציונלים במימון  אסטרטגיה בהשקעות  עסקאות חדר  מהלכה לעבודה - "הדבר הבא"  לימודי אסטרטגיה וניהול אסטרטגיה עסקית  תורת המשחקים לניהול  מבוא לניהול  ' חקר ביצועים א' וב  ניהול משאבי אנוש  לימודים אינטגרטיביים יזמות עסקית  מהלכה לעבודה - "הדבר הבא"  קורס להשתלבות בשוק העבודה  מבנה החוג שנים בסמסטר אלול* 3 , : בימים מרוכזים משך הלימודים נקודות זכות הכוללות קורסי חובה, קורסי בחירה 130 על הסטודנט לצבור ופרויקט גמר. 46-51 סיפי קבלה ותהליך הרישום והקבלה בעמודים * משך הלימודים לתואר בקמפוס לב, שלוש שנים וסמסטר אלול. * קיום הלימודים בימים מרוכזים בקמפוס טל ובמח"ר טל, מותנית במספר מינימאלי של סטודנטיות בכיתה. * קורסי יסוד באנגלית והבחינות בקורסים השונים של כל התוכניות המתקיימות בפקולטה לניהול, מתקיימים בכל ימות השבוע ולא רק בימי הלימודיםשל החוג. היחידה ללימודי קדם והכנה כל סטודנט חדש חייב לפני תחילת הלימודים האקדמיים, ללמוד  או "מתמטיקה קד"א למנע"ס" ולקבל ציון עובר בקורס קדם בהתאם לקמפוס אליו התקבל. סטודנט "מבוא לאשנב" בקורס יח"ל בגרות במתמטיקה 5- ומעלה ב 85 רו"ח או סטודנט עם ציון . "מבוא לאשנב" פטור מהקורס כל סטודנט חדש חייב, ללמוד ולקבל ציון עובר בקורס קדם  יח"ל 5- ומעלה ב 85 . סטודנט עם ציון "אשנב למתמטיקה" בגרות במתמטיקה יוכל לקבל פטור מהקורס ע"ס שיחה ע"י פניה לרכז הקורס לפני תחילת סמסטר א'.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=