מדריך לנרשם תואר ראשון ושני | תשפ"א 2020-21

30 מקצוע החשבונאות הינו מדידה, הצגה וניתוח של נתונים כספיים בחברות ובעסקים ומיועד בעיקרו לספק מידע כספי, פיננסי ונוסף למקבלי ההחלטות הכלכליות. חשיבות המקצוע היא שהמשק הישראלי, הרשויות וכלל הצרכנים מסתמכים על מהימנות הדיווח הנ"ל. הלימודים בחוג לחשבונאות ומערכות מידע מכשירים את הבוגרים למילוי תפקידים מרכזיים בתחומי ראיית חשבון, חשבות, ייעוץ פיננסי, ביקורת מערכות מידע, תחום המיסים ותפקידי ניהול מגוונים. במהלך התואר נלמדים מגוון תחומי ידע אליהם נדרש רואה החשבון כגון: כללי הדיווח הכספי בחברות, ידע נדרש בתחומי ביקורת, כלכלה, מימון, משפט ומיסים ועוד. במסגרת הלימודים ניתן דגש מורחב בתחום מערכות המידע שהינו בעל ביקוש הולך וגובר בקרב מעסיקים כיום בעולם הכספים והניהול. תכנית לימודים - קורסי חובה שנה א' יסודות המערכת החשבונאית  יישומי מחשב בניהול  יסודות המשפט  מבוא לאשנב  מבוא לתכנות עסקי  אשנב למתמטיקה  מבוא לחשבונאות פיננסית א'  מבוא לניהול  מבוא למיקרו כלכלה  הכרת משאבי הספרייה  לחשבונאות מבוא לחשבונאות פיננסית ב'  מתמטיקה למנע"ס  מבוא למקרו כלכלה  מבוא לחשבונאות ניהולית  משפט עסקי  שנה ב' מבוא למערכות מידע  דיני מסחר  יסודות המימון א' לחשבונאים  חשבונאות ניהולית מתקדמת  הסתברות למנע"ס  בעיות מדידה בחשבונאות א'  דיני מיסים א'  כלכלת ישראל  דיני תאגידים  יסודות המימון ב'  סטטיסטיקה למנע"ס  בעיות מדידה בחשבונאות ב'  דיני מיסים ב'  ניתוח מערכות מידע  אג"ח  כלי ניתוח ותחקור נתונים  שנה ג' ניתוח דו"חות כספיים  מערכות מידע ארגוניות  ביקורת חשבונות א'  ביקורת מערכות מידע  ממחושבות מיסים למתקדמים א'  שווי מאזני  מוסר עסקי  ביקורת חשבונות ב'  יישומי תוכנה מתקדמים  דו"חות כספיים מאוחדים  מיסים למתקדמים ב'  סמינר במערכות מידע  אנגלית לחשבונאים  קורסי בחירה מהלכה לעבודה - "הדבר הבא"  אסטרטגיה בהשקעות  פטורים מבחינות מועצת רואי-חשבון על-פי החלטת מועצת רואי-חשבון וכמקובל במוסדות להשכלה גבוהה, במהלך לימודי פטורים מבחינות מועצת רואי-חשבון. 12 יוענקו לבוגרי החוג פטורים במושבים דלהלן: ביניים א', ביניים ב' וסופיות א' 9 התואר הראשון יוענקו למעטהבחינה ב"חשבונאותפיננסית" ו"מיסיםא'". בנוסף, יינתן פטור מהבחינה "חשבונאות ניהולית מתקדמת" שבמושב סופיות ב'. עם סיום שנת ההשלמה פטורים נוספים בבחינות: "חשבונאות פיננסית" ו"מיסים 3- יזכו הסטודנטים ב א'" שבמושב סופיות א', וכן בבחינה ב"דיני מיסים ב'" שבמושב סופיות ב', ויהיו רשאים לגשת לשתי הבחינותהאחרונותשבמושב סופיות ב': "ביקורתחשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות" ו"חשבונאות פיננסית מתקדמת". החוג לחשבונאות ומערכות מידע מח"ר טל - תבונה | קמפוס לוסטיג | קמפוס טל | קמפוס לב B.A. בוגר התואר: תעודת מנתח מערכות מידע (מתמחה) : רו"ח אוריאל ניימן רכז החוג בקמפוס לוסטיג ולב | רו"ח שרון ניצן ראש החוג:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=